Turizmi i Qëndrueshëm nuk është vetëm një fjalë e zhurmshme në Genius Loci Travel

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Genius Loci Travel është një operator turistik i pavarur italian i specializuar në udhëtime në këmbë, me biçikleta dhe kajak. Ajo ka zgjedhur të merret me turizmin me një fokus specifik në qëndrueshmërinë.

NDIKIMI

Turne të organizuara nga Genius Loci Travel në emër të operatorëve turistikë të huaj, janë certifikuar në disa vende, nga autoritete të ndryshme kombëtare për turizmin e qëndrueshëm (p.sh. në Francë nga ATR). Disa nga partnerët e tyre, duke shitur turnetë e tyre, kanë fituar “çmime të turizmit të qëndrueshëm ’dhe shumica e tyre dhurojnë një pjesë të të ardhurave të tyre në Truste ose Fondacione me kauzë sociale, ekonomike ose mjedisore.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Udhëtimet nga Genius Loci Travel synojnë të japin përvoja autentike lokale, por organizatat gjithashtu ndërmarrin hapa real për t’u kujdesur për destinacionin ku klientët udhëtojnë. Për shembull, përmes planifikimit të shtigjeve dhe pastrimit aktual dhe mënyrës së shënjimit të shumë prej tyre – në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe popullsinë lokale.

Me një turizëm të qëndrueshëm, ata synojnë jo vetëm të shpëtojnë zonat natyrore nga format më shkatërruese të shfrytëzimit, por gjithashtu kur është e mundur të përmirësojnë kushtet ekonomike dhe sociale të komuniteteve lokale, duke mbrojtur traditat dhe kulturën lokale. Sfondi i kompanisë është i ndryshëm nga shumica e operatorëve turistikë pasi anëtarët e stafit vijnë nga sektorë të tillë si ruajtja e natyrës, planifikimi i përdorimit të tokës, zhvillimi rural dhe mbrojtja e mjedisit.

QUICK FACTS

  • Organizata: Genius Loci Travel
  • Shteti: Italy
  • Lloji i ofruesit: operator turistik
  • Parimi rrethor: Rigjenerimi i sistemeve natyrore
  • Fokusi: Rimendo
  •  Fjalët kyce: #Turizëm i Qëndrueshëm#Përvoja autentike

MË SHUMË INFO