Tema 6 Për të përmbledhur

Për përmbledhur

  • Ekziston një evolucion global drejt më shumë shqetësimeve të qëndrueshmërisë, të cilat nuk do të ndalen.
  • Ndërgjegjësimi i konsumatorit po rritet por përfaqësimi i asaj që është qëndrueshmëria mbetet i paqartë.
  • Që të bëhet me të vërtetë e qëndrueshme, ndryshimi në industri nuk duhet të jetë prerogativë e vetëm një grupi aktorësh të mirë, por duhet të integrohet në strategjinë globale të të gjithë sektorit.
  • Kompanitë e mëdha të sektorit të turizmit kanë filluar programin e zhvillimit të qëndrueshëm për shkak të përfitimeve të tyre globale. Sidoqoftë, 90% e kompanive të turizmit janë mikro-biznese ose NVM dhe ka nevojë për të adresuar ndryshimin në nivelet e tyre.