Tema 5 Sistemi i Menaxhimit të Energjisë

Zgjidhjet e efiçiencës së energjisë në dispozicion për hotelet e NVM-ve janë klasifikuar në 3 grupe të ndryshme:

  • Grupi i zgjidhjeve “menaxhimi i energjisë” përpilon zgjidhjet që kanë të bëjnë me politikën energjetike të hotelit, si dhe përfshirjen e stafit dhe mysafirëve me masat e ruajtjes së energjisë;
  • Grupi i zgjidhjeve zvogëlimi i nevojave për ngrohje dhe ftohje hotelitpërmban zgjidhje teknike për rinovimin e pjesës së jashtme të ndërtesës, në mënyrë që të zvogëlojë nevojat e ngrohjes dhe ftohjes së hotelit;
  • Grupi i zgjidhjeve “efikasiteti i pajisjeve” përpilon zgjidhje teknike me qëllim përmirësimin e efikasitetit të pajisjeve të hotelit, ose nga një sistem më i mirë operacional (përmes kontrollit dhe rregullimit të pajisjeve) ose duke zëvendësuar pajisjet.

Sistemet e Menaxhimit Energjisë, ose EMS, u referohen mjeteve të ndryshme të ndihmuara nga kompjuteri që përdoren në mënyrë që të kontrollojnë përdorimin e energjisë në mjedise dhe organizata të mëdha. Hotele të shumta kanë filluar të zbatojnë sisteme të menaxhimit të energjisë për të ulur kostot dhe për të përmirësuar produktivitetin. Një EMS është një grup aplikacionesh që përdoren për të kontrolluar, optimizuar dhe ulur konsumin e energjisë.

Videoja e mëposhtme ofron pasqyrë në një nga EMS të përdorur në industrinë e akomodimit:

Mekanizmi i EMS është shumë i thjeshtë:

përveç zvogëlimit të konsumit të energjisë, EMS gjithashtu vjen me funksione të përparuara të monitorimit që lejojnë përdoruesit të mbledhin informacion të vlefshëm në lidhje me përdorimin e energjisë së një hoteli të caktuar – të dhënat do të përdoren më vonë për të marrë vendime me efiçencë të energjisë për aktivitetet që zhvillohen brenda hotel.

Këtu është një shembull; Sistemet e shfrytëzimit bazuara sensorë vijnë ndihmë për hotelet e mëdha duan ulin kostot e energjisë. Këta sensorë zbulojnë lëvizjen (ose mungesën e saj) dhe ata rregullojnë sistemet e ndriçimit ose njësinë e kondicionimit ajrit përputhje me rrethanat. Nëse nuk ka askush dhomë, AC do ulet automatikisht dhe dritat do fiken.

Këto sisteme përfshijnë praktikën më të mirë për menaxhimin e energjisë në operacionet e përditshme, e cila rezulton në kosto më të ulët dhe përmirësim të performancës dhe produktivitetit. Një EMS është miqësor me mjedisin, duke pasur parasysh faktin se zvogëlon konsumin e përgjithshëm të energjisë; prandaj, është e sigurt të supozohet se ky sistem është teknologji e gjelbër që është krijuar posaçërisht për të ndihmuar hotelet “të bëjnë më shumë me më pak”. Siç zbulojnë shumë statistika, një EMS mund rezultojë 10% ulje përdorimit mujor ujit dhe deri 25% ulje përdorimit energjisë. Nga ana tjetër, sistemet e menaxhimit energjisë me energji diellore mund zvogëlojnë konsumin e energjisë deri 50%.