Tema 5 Kritika dhe Kufijtë në KK

Për sa kohë që janë theksuar aspektet pozitive të KK, si dhe motivimet ekonomike, sociale dhe mjedisore për të adoptuar praktikat e KK, modeli nuk i shpëton disa kritikave dhe kufijve.

Një shqetësim i parë lidhet me dimensionin e qëndrueshmërisë së konceptit. Ndërsa ky dimension përdoret për të promovuar KK, i ashtuquajturi “efekti bumerang” vë në dyshim ndikimin e tij pozitiv në mjedis pasi mund të çojë në një rritje të kërkesës për burime. Industria e makinave ilustron mirë këtë rrezik të mundshëm pasi çmimi i ulët i hyrjes në një automjet të përbashkët, krahasuar me zotërimin e një, mund t’i shtyjë konsumatorët të rrisin përdorimin e tyre të kësaj mënyre ndotëse të transportit ndërsa ata mund të kenë përdorur opsione publike të lëvizshmërisë më të gjelbërt siç janë transportet publike, biçikleta ose ecje.

Kritikët ndaj KK gjithashtu përmendin rrezikun e nxitjes pabarazisë pasuri pasi janë ata që mund të përballojnë pronësinë e pasurive që marrin përfitime shtesë financiare. Kjo ilustrohet në sektorin e akomodimit pasi ata që kanë mundësi të marrin me qira strehim tërheqës zakonisht tashmë kanë të ardhura relativisht të mira.

Një rrezik tjetër i KK është kontributi i saj i mundshëm në precizimin e punës për individët që do të vendosnin të jetonin në këtë model pasi “ndonjëherë është e pasigurt edhe nga një orë në tjetrën nëse do të ketë punë për të bërë, çfarë do të sjellë ajo dhe si shumë do të paguajë ”. Në të vërtetë, këta individë mbështeten në kontrata të përkohshme, afatshkurtra dhe të bazuara në detyra, shpesh me një mbrojtje sociale shumë të dobët.

Kritikët e fortë ndaj KK janë konkurrenca e padrejtë që ajo sjell në sektorë të ndryshëm në të cilët KK është i suksesshëm pasi aktivitetet e saj janë rregulluar lehtë ose jo (akoma). Si pasojë, kompanitë në CC shmangin rregulloret dhe mund të propozojnë çmime më të ulëta sesa kompanitë konvencionale të cilat, në mënyrë që të veprojnë ligjërisht, mund të duhet të paguajnë për një licencë ose të ekspozohen ndaj praktikave të taksimit që rrisin çmimin e mallrave dhe shërbimeve.

Sources : Palgan (2017), Ciulli (2019).  Schmid-Drüner (2016).