Tema 4 Konsistenca e KK me kushtet e Ekonomisë Rrethore

KK mbështet sistemin e mbyllur të ekonomisë rrethore pasi lejon që produktet të futen përsëri në zinxhirin e furnizimit. Duke ndjekur parimin ERr të minimizmit të mbetjeve, në KK, mbeturinat kanë vlerë pasi perceptohen si burim në vendin e gabuar. Produktet të cilat nuk përdoren ose nuk kërkohen më nga një konsumator, alokohen ose tregtohen duke përdorur platforma dixhitale tek një tjetër që ka nevojë për to. Ai sjell pastaj mundësi të reja për krijimin e vlerës duke intensifikuar dhe maksimizuar përdorimin e tyre, duke kontribuar në efikasitetin e burimeve, dhe krijon mbeturina pasi ato do të mbesin të papërdorura ose do të hidhen ndërsa janë ende funksionale. Inkurajohen ripërdorimi dhe ripërdorimi i produkteve, duke ndjekur dy R të modelit ERr.

Në një sistem të shërbimit të produktit në të cilin është përdorimi i produktit i cili shitet në vend të pronësisë së tij, kompania mbetet pronari i produktit në çdo kohë, ndërsa konsumatorët i qasen vetëm atij. Si pasojë, ka stimuj të kostos që kompania të projektojë dhe prodhojë produktin që të jetë me cilësi të lartë dhe afatgjatë, duke kundërshtuar vjetërsimin e planifikuar dhe duke zvogëluar mbeturinat. Kjo është arsyeja pse KK shpesh konsiderohet si një nga opsionet më të mira për zhvendosjen nga një lineare në një ekonomi rrethore, pasi është një nga modeli më i rëndësishëm i qëndrueshëm i biznesit për një ekonomi loop. Sidoqoftë, ndikimet pozitive mjedisore përmes përdorimit më të gjatë dhe më intensiv të produkteve janë të garantuara vetëm nëse ato janë efikase dhe janë krijuar për të zgjatur.