Tema 3 Shembuj

Zbatimi i parimeve të ndryshme të KK në disa industri mund të ndihmojë për të kuptuar arsyetimin e KK në një mënyrë më konkrete :

1. Zbatimi në sektorin e mobilitetit : ndarja e makinës

Aktorët

 • Ofruesi: pronari i makinës i gatshëm të ndajë makinën e tij / saj (ndarja e makinës) ose një udhëtim me makinë me makinën e tij / saj (carpooling)
 • Konsumatori: individ që kërkon një udhëtim me makinë
 • Platforma dixhitale: ndarja e makinës gjithmonë ka ekzistuar por ka përjetuar rritje eksponenciale me platforma dixhitale që lidhin ofruesit dhe konsumatorët

Përfitimet ekonomike

Ofruesi merr një kompensim nga individi me të cilin ndan makinën e tij / saj, duke kontribuar në çmimin fillestar të makinës dhe kostot e mirëmbajtjes së saj (dhe benzinës në rastin e carpooling).

Konsumatori merr udhëtimin që i nevojitet pa pasur nevojë të paguajë një makinë

Lehtësia

Konsumatori nuk ka pse të kërkojë dhe të paguajë për një vend parkimi, të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen e makinës, të paguajë një sigurim dhe benzinë, etj..

Mjedisore

Carpooling lejon një reduktim të emetimeve të CO2 dhe bllokimit të trafikut duke zënë vendet e zbrazëta që gjithsesi do të lëviznin nëpër rrugë për t’i vendosur. Ndarja e makinës lejon për shembull për një ulje të makinave të nevojshme për t’u prodhuar dhe pastaj për një maksimizim të përdorimit të makinave.

Sociale

Carpooling krijon lidhje shoqërore ndërsa pronari i makinës ndan një udhëtim me një person tjetër. Ndarja e makinës (Carsharing) lejon që individët që nuk kanë mundësi të blejnë një makinë të provojnë hipjen në makinë.

Shembuj

2. Zbatimi në industrinë ushqimore

Aktorët

 • Ofruesi: pronar i tepricës së ushqimit
 • Konsumatori: individ ose organizatë që kërkon ushqim
 • Platforma dixhitale: lehtëson përputhjen e furnizimit me ushqim (nga suficiti) me kërkesën për ushqim

Përfitimet ekonomike

Ofruesi heq qafe tepricën e ushqimit pa ndonjë kosto, madje ndonjëherë edhe për një kompensim të vogël.

Konsumatori merr ushqim të freskët për një çmim më të ulët.

Lehtësia

Ofruesi nuk ka nevojë të kujdeset për hedhjen e mbeturinave të ushqimit.

Konsumatori ka një surprizë, çdo ditë ushqim të ndryshëm për të mbledhur.

Mjedisore

Kontribut në luftën kundër mbetjeve ushqimore.

Sociale

Individët dhe dyqanet lokale dhe restorantet lidhen përmes ndarjes së tepricës së ushqimit.

Shembuj

 • Instock: restorant (konsumator) që ofron një menu të gatuar me tepricë ushqimi nga supermarketet (ofruesi) https://www.instock.nl
 • Too Good To Go: pplatformë që lidh konsumatorët me restorantet dhe dyqanet që kanë tepricë ushqimore (ofruesit) për t’u rishpërndarë https://toogoodtogo.com/

3. Zbatimi në industrinë e akomodimit

Aktorët

 • Ofruesi: pronar i një akomodimi bosh (nga një dhomë në një vilë të tërë)
 • Konsumatori: individ që kërkon strehim
 • Platforma dixhitale: akomodimet publikohen në platformë nga ofruesit që konsumatorët të lidhen me ta nëse janë të interesuar

Përfitimet ekonomike

Ofruesi merr një kompensim nga ndarja e akomodimit të tij i cili përndryshe do të ishte bosh (dhe jo fitimprurës).

Konsumatori përfiton nga një strehim me një kosto më të ulët.

Lehtësia

Ofruesi mund, përmes platformës, të arrijë lehtësisht një publik të gjerë dhe të lidhet dhe të komunikojë me konsumatorët e interesuar.

Konsumatori fillon të jetojë në një strehim lokal për kohën e nevojshme, duke përjetuar jetë si një vendas dhe jo si një turist.

Mjedisore

Maksimizimi i përdorimit të dhomave dhe akomodimeve rezervë.

Sociale

Konsumatorët (shpesh turistë) dhe banorët lokalë (ofruesit) mund të lidhen, shkëmbejnë dhe zbulojnë kulturën e njëri-tjetrit, përfundimisht duke ndërtuar miqësi. Konsumatorët zbulojnë stilin e jetës dhe kulturën lokale nga brenda.

Shembuj

 • Airbnb: peer-to-peer platforma e akomodimit https://www.airbnb.com
 • Couchsurfing: komuniteti i udhëtarëve bazuar në shërbimin e shkëmbimit të mikpritjes https://www.couchsurfing.com
 • Workaway: platformë që lidh individë duke rregulluar një strehim shtëpie (strehim dhe ushqim) të siguruar nga ofruesi në këmbim të një kohe të rënë dakord që konsumatorit do t’i duhet të kushtojë për të kontribuar në punën e ofruesit https://www.workaway.info