Tema 3 Përqendrohuni në etiketat kryesore të performancës

Etiketat e performancës të zgjedhura këtu konsiderohen të jenë etiketat kryesore ndërkombëtare të cilësisë në nivelin evropian ose në të gjithë botën. Kriteret për zgjedhjen e etiketave të mëposhtme janë:

  • Numri i organizatave të çertifikuara në Evropë;
  • Shtrirja: Vetëm etiketat që ishin prezente në më shumë se dy vende evropiane u zgjodhën;
  • Transparenca: Publikimi i kritereve;
  • Qëndrueshmëria: Mbulimi i temës së qëndrueshmërisë nga etiketa – mjedis, kulturë dhe ekonomi.