Tema 3 Për bizneset

Ekonomia rrethore të çon të mendosh në 3 dimensione në vend të 2 dimensioneve të zakonshme të ekonomisë lineare. Ekziston shtimi i ndikimit në mjedis në dimensionet e zakonshme të çmimit dhe cilësisë. Kjo gjeneron shumë perspektiva të reja për bizneset që përdorin këtë model, duke krijuar risi si dhe përfitime ekonomike.

Source: Albert, M., Ecores (2021).