Tema 2 Një ndryshim nga brenda

Rruga drejt Turizmit Rrethor kërkon shpesh një ndryshim në kulturën e organizatës suaj. Ndërsa zhvillimi i ekonomisë rrethore në strukturën tuaj do të shkaktojë ndryshime, të gjithë anëtarët e strukturës suaj do të duhet të modifikojnë disa mënyra të punës dhe të zbatojnë një mendim të ri. Kjo kërkon një përfshirje të madhe dhe një kuptim të plotë të objektivave.

Koncepti dhe vlerat e ekonomisë rrethore zakonisht perceptohen mirë dhe mund të jenë një nxitës i brendshëm pozitiv për ndryshim, megjithatë çdo ndryshim mund të jetë stresues për disa prej nesh dhe kjo duhet të merret parasysh edhe në drejtim të menaxhimit të burimeve njerëzore.

Nevojitet një komunikim specifik brenda strukturës për të marrë angazhimin e kërkuar. Kjo rrugë drejt turizmit rrethor mund të shihet madje si një projekt i menaxhimit të ndryshimit dhe komunikimi është një pikë kyçe për ta drejtuar me sukses këtë ndryshim.

Vizioni është ajo që entiteti juaj dëshiron të bëhet. Vizioni i subjektit tuaj do të modifikohet nëse zbatoni ekonomi rrethore (nëse nuk ishte përcaktuar ende, është koha e duhur për ta bërë atë!). Komunikimi i një vizioni është i rëndësishëm si për komunikimin e brendshëm ashtu edhe për atë të jashtëm

Vizioni zakonisht përshkruhet me një fjali më shumë se një paragraf, në mënyrë që të kuptohet dhe integrohet lehtësisht. Mund të jetë aq e thjeshtë sa kjo :

  • “të vendoset si shembull në qytetin tonë për angazhimet tona rrethore”;
  • “të konsiderohet nga klientët tanë si vendi më i mirë për t’u çlodhur pa ndikuar në mjedis”.

Misioni dhe vlerat e entitetit tuaj mund të modifikohen gjithashtu. Kjo nuk është e detyrueshme por gjithsesi e rëndësishme të mendohet. Misioni përcakton qëllimin e një organizate dhe si i shërben klientëve të saj. Një deklaratë e misionit siguron një qartësi të përsosur prapa “çfarë”, “kush” dhe “pse” të kompanisë. Vlerat janë bindje që manifestohen në mënyrën se si një punonjës ndërvepron në një vend pune, ato qëndrojnë në thelbin e asaj që është organizata dhe asaj që organizata e vlerëson.

Shembuj vizionesh:

  • TeslaPër përshpejtuar tranzicionin e botës energji qëndrueshme.”
  • Patagonia: Ndërtoni produktin mirë, mos shkaktoni dëm panevojshëm, përdorni biznes për frymëzuar dhe zbatuar zgjidhje për krizën mjedisore.”
  • Greet Hotels (Accor): domosdoshme kuptimplota. Hotelet e angazhuar vend, përqëndruar atë ka vërtet rëndësi
  • Martins Hotel: Për shumë se 25 vjet, Martin’s Hotels ka mirëpritur njerëz biznesit, familje, turistë dhe gustatorë dhjetë hotelet e saj, tre restorante dhe qendrën e saj fitnesit dhe spa. Fokusi ka qenë gjithmonë zhvillojë biznesin e saj me fitim mënyrë mund kujdeset për mysafirët e saj, kujdeset për mirëqenien e stafit saj, mbështesë kauzat humanitare dhe sociale dhe, planin afatgjatë, mbrojë mjedisin dhe trashëgiminë e tij.”
  • Green Stays (Tour Operator): Gëzoni përvojat mira kemi për ofruar, me ndikimin sa pak mundshëm mjedis, duke kontribuar programet e ripyllëzimit vendin vizitoni. Lini gjurmën tuaj, jo pistën tuaj! gjithë turistët do zgjedhin qëndrime dhe përvoja qëndrueshme ardhmen, duke mbrojtur mjedisin dhe mbështetur Komunitetet Lokale ata vizitojnë. gjitha ndërmarrjet sektorin e turizmit do zbatojnë praktika mira mjedisore dhe shoqërore, kanë bëjnë me mirëqenien e komunitetit tyre, me ruajtjen e planetit dhe me luftën kundër ndryshimit klimës.”
  • Sleep Green Hotels: vendosësh trajtimin e ndjeshëm dhe kujdesshëm me burime vlefshme dhe natyrore, një nivel holistik, si një standard turizëm dhe revolucionarizosh gjithë industrinë. Me ide dhe qasje reja ne duam ndalojmë kërkuari nga natyra atë nuk mund kthejmë.”

Në NVM-të ose mikro-ndërmarrjet, zbatimi i ekonomisë rrethore shpesh është për shkak të besimeve të forta, por edhe të vetë-efikasitetit të pronarit. Suksesi drejtohet nga njerëz që janë natyrshëm të gatshëm të kapërcejnë vështirësitë dhe të marrin kontrollin e situatës në mënyrë që të sillen në mënyra më të përgjegjshme, të tilla si mbrojtja e mjediseve lokale natyrore ose kulturore.

Për të zbatuar ekonominë rrethore, është e dobishme të zgjidhni një drejtues projekti që ka këto cilësi. Ai do të duhet të kapërcejë mungesën e burimeve, aftësive, interesave të palëve të interesuara dhe zbatimin e dobët të rregulloreve mjedisore … Dhe të vazhdojë të komunikojë në një mënyrë entuziaste dhe të përqendruar!

Gjatë gjithë zbatimit të tranzicionit tuaj rrethor, drejtuesi i projektit (dhe ekipi i përkushtuar nëse ka ndonjë) do të duhet të komunikojë vazhdimisht dhe shpesh brenda njësisë. Ai do të mbështetet në vizionin si një bazë dhe si një objektiv për të arritur. Pasi të integrohet, vizioni do të jetë një faktor federativ. Ndryshimet dhe objektivat e kulturës duhet të ndahen brenda ekipit në mënyrë që të fitojë aderimin e ekipit, të përqendrojë të gjitha energjitë në të njëjtin synim, të bashkojë ekipin rreth qëllimeve të përbashkëta, të frymëzojë dhe të japë aftësinë për të bashkë-krijuar.