Tema 2 Ndikim mjedisor

Turizmi megjithatë ka nxitur disa kritika. Kritikat kishin të bënin kryesisht me shkallën masive të turizmit. Njerëzit që udhëtojnë do të tejkalonin kapacitetet sociale dhe ekologjike të botës..

Kritikat më të përhapura janë ato në lidhje me efektet e saj negative mjedis, të tilla si::

 • Degradimi i ekosistemit bregdetar dhe zonave natyrore;
 • Mungesa e trajtimit të mbetjeve/mbeturinave;
 • Emisionet e gazrave të transportit;
 • Ndotja e ujit;
 • Biznesi i lundrimit në rritje.

Gjithashtu, ato për presionin mbi burimet, të tilla si::

 • Konkurrenca midis infrastrukturës turistike dhe bujqësisë për përdorimin e tokave pjellore;
 • Ujë që përdoret për pishina ose ujitja e zonave të thata për golf.

Për më tepër, mund të ketë një varësi ekonomike të komunitetit lokal nga turizmi, dhe rritjet e çmimeve ose spekulimet e pasurive të patundshme mund t’i detyrojnë banorët lokalë të migrojnë në zonat periferike

Në vitin 2013, gjurma globale e karbonit në turizëm përbënte rreth 8% të emisioneve të GHG. Transporti, blerjet dhe ushqimi janë kontribuesit më të rëndësishëm. Pjesa më e madhe e kësaj gjurme vjen nga dhe në vendet me të ardhura të larta. Rritja e shpejtë e kërkesës për turizëm në mënyrë efektive po tejkalon dekarbonizimin e teknologjisë së lidhur me turizmin. Ne projektojmë që, për shkak të intensitetit të tij të lartë të karbonit dhe rritjes së vazhdueshme, turizmi do të kontribuojë një pjesë të madhe në rritjen n emetimeve të gazeve në botë, sipas Lenzen (2018).

Gjurma mesatare e karbonit e një turisti në Barcelonë është 111.6 kg CO2 eq / ditë dhe 43.0 kg CO2 eq / ditë për një udhëtues ditor, shumë më e lartë se vlera për një qytetar të Barcelonës (5.8 kg CO2 eq / ditë e qytetarit mesatarisht) , sipas Rico et al. (2019)

Udhëtimi me aeroplan mbetet kontribuuesi kryesor i emetimit gazrave të industrisë së turizmit dhe pesha e trafikut ajror midis mjeteve të tjera të transportit është gjithmonë në rritje. Në të vërtetë, ka një pjesë të rëndësishme të rritjes së turizmit për shkak rritjes së trafikut ajror. Së pari, kjo ndodhi me shfaqjen e fluturimeve charter në vitet 1960, pasuar nga fillimi i fluturimeve me kosto të ulët (Ryan Air, Dublin-London, 1986), dhe zhvillimin e internetit dhe krahasimet e çmimeve në vitet 2000..

Udhëtimi mr aeroplan është përgjegjës për 5% emisioneve GS mbarë botën, sipas UNWTO (2015). Emisionet e turizmit në lidhje me transportin parashikohet rriten 25%, nga 1,6 milion tonë në 2016 në pothuajse 2 milion tonë në 2030. Emetimet e transportit që lidhen me turizmin përfaqësuan 22% të të gjitha emisioneve të transportit në 2016, sipas UNTWO (nd) .

Source: UNTWO, European Union Tourism Trends Report (2018).

Programi Mjedisor i Kombeve të Bashkuara, UNEP (n.d.), vlerëson se rreth 14% e të gjitha mbeturinave të ngurta globale prodhohen çdo vit vetëm nga industria e turizmit. Mbeturinat mesatare të gjeneruara për person janë :

  • Afrika: Rreth 0,65 kg / person, e përbërë nga 60 deri në 70% të materialit organik;
  • Vendet e OECD: 2.2 kg / person, me vetëm 25 deri në 30% të materialit organik.

Kjo diferencë e kombinuar me infrastrukturën e dobët lokale të administrimit të mbetjeve mund të çojë në probleme shëndetësore ose ndotje të ujërave nëntokësore.

Në Evropë, turistët nuk po gjenerojnë shumë më shumë mbeturina sesa banorët (në kg / njerëz / ditë), por popullata dhe rritja e mbeturinave në kohën e pushimeve duhet të menaxhohen. Për më tepër, hedhja e mbeturinave në zonat natyrore është thelbësore; p.sh., Ishujt Balearik tregojnë një mbetje banori të barabartë dhe vit prej 740,2 kg krahasuar me një mesatare kombëtare prej 471 kg banor në vit /. Duke marrë parasysh që popullsia rezidente është 1,176,627 banorë dhe se 14,037,640 turistë kanë një qëndrim mesatar prej 5,88 ditësh, turistët janë përgjegjës për më shumë se 30% të mbetjeve Balearike.

Source: unsplash.com

Source: unsplash.com

1% e konsumit global të ujit është për shkak të konsumit të turizmit. Meqenëse një konsum mesatar i qytetarëve është 127l / ditë, konsumi mesatar turistik është 450 deri 800l / ditë (sipas sezonit / zonës), bazuar në shpenzimet e hotelit / restorantit (kuzhinë, lavanderi, tualete, pishina, ftohje dhe ujitje) ), dhe aktivitetet (golf, sauna, parqe tematike, shpenzime komunale në shërbimet e higjienës), sipas UNWTO (nd). Turizmi pra është  një faktor i rëndësishëm në rritjen e stresit hidrik në vendet që tashmë po e vuajnë atë.

Turizmi është përqendruar në zona me vlera të larta natyrore, siç janë parqet kombëtare, zonat bregdetare dhe rajonet malore që mbështesin biodiversitetin e pasur ose unik. Suksesi afatgjatë i destinacionit të turizmit është shumë i varur nga ruajtja e biodiversitetit. Turizmi kërkon infrastrukturë që mund të çojë lehtësisht në ndikim negativ në biodiversitetin: infrastruktura e transportit, strukturat e akomodimit dhe kohës së lirë, mbeturinat, infrastrukturat e menaxhimit të energjisë dhe ujit, por edhe të gjitha zhvillimet indirekte si strehimi i punonjësve dhe përhapja urbane.

Source: unsplash.com

Source: unsplash.com

Një varg i kostove të fshehura duhet të mbështetet nga vendndodhja mikpritëse, veçanërisht kur dendësia e turizmit rritet. Shikoni videon e mëposhtme:

Nëse parashikimet e UNWTO janë drejta, si mundet industria e turizmit mirëpresë 400 milion turistë shumë deri vitin 2030?