Tema 2 Informoni, Edukoni

Të informosh është një mënyrë për të rritur ndërgjegjësimin për disa problematika dhe për t’i bërë njerëzit të kuptojnë pse duhet të sillen në një mënyrë të caktuar. Informimi është gjithmonë i dobishëm, por njerëzit duhet të jenë të pranueshëm. Në një mjedis të kohës së lirë, gjatë pushimeve, njerëzit janë më pak të përqendruar.

Një mënyrë e mirë për të edukuar është t’u shpjegoni njerëzve përfitimet e asaj që kanë bërë, pasi ta kenë provuar atë. Për shembull, shpjegoni përfitimet e një mëngjesi të plotë paketimi organik ose zero, ose të përdorimit të biçikletës elektrike ose rrjetit të transportit, pasi njerëzit ta kenë eksperimentuar atë.

Eshtë një mënyrë e mirë për të marrë reagime të dobishme për përvojën e klientëve tuaj dhe për të marrë sugjerimet e tyre. Ju do të keni mundësinë të shpjegoni në një mënyrë diskutimi se çfarë bëni dhe pse e bëni atë si biznes. Konsumatori juaj do të jetë i vetëdijshëm për fushën e veprimeve të tij / saj dhe ndoshta do të jetë krenar për të. (S) Ai do të ishte më i kënaqur të ribërë përvojën dhe ta promovojë atë, pasi që ai e ka provuar tashmë atë. (S) Ai mund ta kuptojë ekonominë rrethore në një mënyrë praktike dhe të lehtë, larg parimeve teorike.

Ekonomia rrethore mund të jetë tepër e thjeshtë me shembuj.

Të gjitha këto fjali shpjegojnë se çfarë është Ekonomia Rrethore, ju mund t’i shoqëroni ato me disa nga ndryshimet që keni zbatuar, për të treguar qëllimin e këtyre ndryshimeve te klientët tuaj ose palët e interesit:

  • Po gjen zgjidhje për disa nga sfidat më të mëdha me të cilat përballemi sot, si ndryshimi i klimës, mbeturinat dhe ndotja.
  •  Po gjen zgjidhje që adresojnë shkaqet themelore, jo simptomat.
  • Ka të bëjë me eliminimin e mbeturinave, jo thjesht menaxhimin e tyre më të mirë ose pastrimin.
  • Bëhet fjalë për kursimin e materialeve dhe burimeve sesa për t’i përdorur ato.
  • Bëhet fjalë për rigjenerimin e botës sonë natyrore, përkundrazi thjesht duke u përpjekur të zvogëlojmë dëmin që bëjmë.