Tema 2 EU Ecolabel

  1. Formulari i aplikimit dhe tarifat e pjesëmarrjes
  2. Auditimi vend: në vitin 1 (para çmimit të parë), vitin 2 dhe më pas çdo vit të tretë
  3. Vendimmarrja nga Juria Kombëtare ose Ndërkombëtare
    • Në vendet me një program kombëtar të Green Key: Juria Kombëtare
    • Çmimi për 1 vit njëjtën kohë (duhet të rinovohet çdo vit)Në vendet pa një program kombëtar të Green Key : Juria Ndërkombëtare
  1. Çmimi për 1 vit njëjtën kohë (duhet të rinovohet çdo vit)
  2. Para fundit vitit dhënies: Dërgoni azhurnime të materialit të aplikimit, paguani tarifat dhe nënshtrohuni një kontrolli në vend (përsëri në pikën 1.)
  3.   vitet pa auditim vend: Dërgoni azhurnime të materialit të aplikimit dhe paguani tarifat.

gatshëm për marrë etiketën Green Key?

Kontaktoni Operatorin Kombëtar të Green Key ose Green Key International nëse organizata juaj nuk është e vendosur në një vend me një operator kombëtar.

Për shumë informacion, klikoni here.