Tema 2 Cirkulariteti! Por çfarë do të thotë kjo?

Në terma të thjeshtë, kjo do të thotë që çdo gjë (lëndë, energji, mbetje) që del nga një proces bëhet burim për një proces tjetër. Asgjë nuk është e humbur, gjithçka është transformuar. Mendoni se çfarë ndodh në natyrë, ku gjethet qe bien krijojnë humus që ushqen pemët..

Ekonomia rrethore synon të krijojë cikle virtytshme në të cilat prodhohen dhe konsumohen të mira dhe shërbime pa humbur burimet e kufizuara të tokës. Një burim duhet të përdoret në disa mënyra, të përdoret dhe të transformohet përsëri dhe përsëri derisa të kthehet në mënyrë ideale në natyrë, ku do të përdoret nga ekosistemi.

Ekonomia Rrethore kërkon të rindërtojë kapitalin, qoftë ky financiar, i prodhuar, njerëzor, shoqëror ose natyror. Kjo siguron flukse të zgjeruara të mallrave dhe shërbimeve.

Diagrami i sistemit ilustron rrjedhën e vazhdueshme të materialeve teknike dhe biologjike përmes “rrethit të vlerës”.

Shikoni videon për të kuptuar se si mund të lexohet diagrami:

Këtu është një shembull i thjeshtë i këtyre “metodave” që janë në bazë të qarkullimit

Pasi të përdoret, një shishe qelqi mund të:

-Të lahet për tu rimbushur

– Vendoset në një kuti riciklimi, pastaj shtypet dhe pastaj shkrihet në 1500 ° C për të formuar një shishe të re qelqi.

Nëse të gjitha shishet do të futeshin në këto procese, nuk do të kishte më nevojë të përdornim rërë për të prodhuar shishe qelqi. Kjo është cirkulariteti!

Source: Ecores (2021).