Tema 1 Ndikimi ekonomik

Turizmi ka një ndikim të madh në ekonomitë tona. Sipas Raportit të Këshillit Botëror të Udhëtimit dhe Turizmit (2020), ai përbën 10.3% të PBB-së globale në 2019 (direkte, indirekte dhe e induktuar). Rritja e PBB-së së Udhëtimeve dhe Turizmit ishte 3,5% në 2019 ndërsa rritja e përgjithshme e ekonomisë ishte 2,5%. Udhëtimi dhe Turizmi Rritja e PBB-së tejkaloi rritjen e përgjithshme të PBB-së në ekonomi për të nëntin vit radhazi. Ai tejkaloi rritjen e sektorëve të rëndësishëm siç janë kujdesi shëndetësor ose sektorët e ndërtimit.

Udhëtimi dhe rritja e PBB-së së turizmit krahasuar me PBB-në e përgjithshme globalenë 2019

SEKTORI

RRITJA E BPV-së 2019

Informacioni dhe komunikimi

4.8%

Shërbimet financiare

3.7%

Udhëtimi dhe Turizmi

3.5%

Sistemi shëndetsor

3.0%

Shitje me pakicë dhe shumicë

2.4%

Agrokultura

2.3%

Ndërtimtaria

2.1%

Prodhimtari

1.7%

Për informacione të tjera të hollësishme, shih UNWTO 2018 Report.  

Një skemë që tregon se sa e madhe dhe komplekse është industria e turizmit me aktivitete të shumta që lidhen me udhëtimet dhe një varg zinxhirësh indirektë vlerash:

Source: UNWTO (2015).

Deri në krizën COVID, turizmi ishte një sektor gjithnjë në rritje me një numër vazhdimisht në rritje të udhëtarëve. Gjatë 20 viteve të fundit, turizmi ndërkombëtar është rritur 4 herë më shumë se popullsia e botës. Me 1.4 miliardë udhëtarë në 2018, ardhjet turistike ndërkombëtare pritet të arrijnë 1.8 miliardë në vit deri në vitin 2030, sipas parashikimeve të UNWTO. Ka një rritje të qëndrueshme prej rreth 4.4% në vit të numrit të mbërritjeve turistike që nga viti 2009.

Source: Ecores (2021) based on World Bank Data.

Ekziston një rëndësi e madhe e destinacionit të BE-së për sa i përket numrit të turistëve:

Source: UNTWO, European Union Tourism Trends Report (2018).

Turizmi është aktiviteti i tretë më i madh socio-ekonomik në BE (pas sektorëve të tregtisë dhe shpërndarjes dhe ndërtimit).

Evropa Jugore dhe Mesdhetare është grupi më i vizituar i vendeve me 193 milion mbërritje në 2016. Numri i turistëve ndërkombëtarë tejkalon popullsinë lokale.

Source: UNTWO, European Union Tourism Trends Report (2018).