Thon hotel: Reduktimi i mbetjeve ushqimore me aplikacionin ushqimor

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Thon Hotels është duke punuar në mënyrë aktive për të zvogëluar mbetjet e saj ushqimore me 20% deri në vitin 2020.

Hoteli ka nënshkruar një marrëveshje me Ministrinë e Klimës dhe Mjedisit për të shkurtuar mbetjet e ushqimit me 50% deri në vitin 2030. Si pjesë e arritjes së këtij qëllimi, hoteli është pjesë e projektit KuttMatSvinn 2020, ku synohet të zvogëlojë mbetjet e ushqimit zinxhiror me 20% deri në vitin 2020.

NDIKIMI

Që nga fillimi i projektit të Mbetjeve të Ushqimit, Thon Hotels ka hedhur 22 ton më pak mbeturina ushqimore. Kjo korrespondon me deri në 68 tonë të emetimeve të CO2.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Si një nga iniciativat për të zvogëluar mbeturinat e ushqimit, Thon Hotels bashkëpunon me Too Good To Go, një aplikacion i krijuar në luftën kundër mbetjeve të ushqimit.

Nëpërmjet aplikacionit, hotelet mund të rishesin ushqimin e tepërt nga bufetë, në formën e çantës, me një çmim shumë të mirë.

Deri më tani kjo është pritur mirë, dhe hoteli deri më tani ka kursyer 4167 racione nga mbettjet. Kjo do të thotë një ulje e emetimeve të klimës ekuivalente me 8.3 tonë CO2. Qëllimi është që të merren edhe më shumë hotele në skemë.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Thon Hotels
  • Qyteti: Hammerfest, Norvegji
  • Lloji i ofruesit: Hotel
  • Parimi rrethor: Mbajtja e produkteve dhe materialeve në përdorim
  • Fokusi: Redukto
  • Fjalët kyce: #mbetjet nga ushqimet #konsumi bashkëpunues

MË SHUMË INFO

Access the full case study (Norwegian)