Svart, një hotel me energji pozitive

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Svart do të jetë hoteli i parë në botë me energji-pozitive, i vendosur afër akullnajës Svartisen, në veri të Rrethit Arktik, në komunën Meløy. Dizajni është me ndikim të ulët, ndërtimi i bazuar në materiale lokale në masën e mundshme, dhe i nënshtrohet kritereve të ngurta të qëndrueshmërisë.

NDIKIMI

Svart është ndërtesa e parë që projektohet dhe ndërtohet sipas standardeve më të larta të efiçencës së energjisë në hemisferën veriore. Hoteli do të kursejë 85% të konsumit të tij vjetor të energjisë dhe ai do të thithë energji diellore të mjaftueshme për të mbuluar të dy operacionet e hotelit, duke përfshirë funksionimin e tij të anijes dhe energjinë e nevojshme për ndërtimin e ndërtesës.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Hoteli, i cili është projektuar nga firma arkitekte norvegjeze Snøhetta, do të ketë rreth 100 dhoma, një laborator edukimi dhe dizajni, dhe një fermë të qëndrueshme që prodhon përbërës për katër restorantet e hotelit.

Svart do të jetë i hapur për mysafirë brenda ditës, vizitorë ditor dhe për komunitetin lokal.

Arkitektura është e frymëzuar nga traditat lokale të ndërtimit bregdetar dhe qëndron mbi grumbuj druri që shpërndajnë kufirin midis tokës dhe fiordit. Forma e hotelit ofron një pamje panoramike të fiordit dhe një përvojë të të jetuarit në afërsi të natyrës.

Plani është që Svart të dalë jashtë rrjetit brenda pesë viteve të funksionimit. Kjo do të thotë që hoteli duke përfshirë shërbimet e tij ngjitur, duke përfshirë fermën dhe anijet, do të jetë plotësisht i pavarur për sa i përket energjisë elektrike dhe menaxhimit të mbetjeve.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Svart
  • Qyteti: Meloy
  • Lloji i ofruesit: Hotel
  • Parimi rrethor : Rigjenerimi i sistemeve natyrore
  • Fokusi: Ridizajno
  • Fjalët kyce: #energjia #econdërtesa

MË SHUMË INFO