Riciklimi i sapunit në Manotel

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Sapunët përdoren në sasi të mëdha në dhomat e hotelit. Megjithatë ato rrallë përdoren tërësisht dhe përfundojnë të pashfrytëzuara plotësisht.

Nisma synon të mbledhë sapunët e përdorur nga gjashtë hotelet e zinxhirit të hoteleve Manotel dhe t’i riciklojë ato me qëllim rishpërndarjen e tyre falas në shoqatat humanitare. Tërësisht jo-fitimprurëse, “Rinia për Sapun” mbledh së bashku shumë partnerë nga zona të ndryshme – shkolla, biznese dhe organizata shoqërore – rreth qëllimit të përbashkët të zhvillimit të qëndrueshëm.

NDIKIMI

Projekti mundëson riciklimin e deri në një ton sapun në vit.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Grupi Manotel Hotel, Fondation Ensemble dhe Espace Entreprise po fillojnë një iniciativë unike për të ricikluar sapunin e përdorur nga zinxhiri i hoteleve me bazë në Gjenevë. Ndërsa trajnerët e Biznesit Komercial janë përgjegjës për anën logjistike të projektit, riciklimi i sapunit bëhet nga njerëzit që jetojnë me aftësi të kufizuara intelektuale.

Procesi i prodhimit, i cili u bë i mundur falë Manotel Group që kishte blerë një makinë të specializuar, u krijua me ndihmën e departamentit të Kimisë në Universitetin e Shkencave të Zbatuara në Inxhinieri dhe Arkitekturë (HEIA) në Fribourg. Amicolab SA – një laborator privat dhe i akredituar i specializuar në analiza mikrobiologjike dhe këshillime higjienike – kryen analiza falas, duke vërtetuar cilësinë e sapunëve..

Sapunët transportohen poashtu në një eco-friendly mënyrë falë punonjësve me biçikletave nga shoqata “Caddy Service”.

FAKTE TË SHPEJTA

  • Organizata: Manotel
  • Shteti: Zvicër
  • Lloji i ofruesit: hotel
  • Parimi rrethor: Minimizimi i mbetjeve dhe ndotjes
  • Fokusi: riciklo
  • Fjalët kyce: #sapun #betje #bashkëpunim

MË SHUMË INFO