Doracakët

PRAKTIKAT MË TË MIRA TË EKONOMISË RRETHORE NË INDUSTRINË E TURIZMIT

Këshillë: Në rast se doni të vizitoni faqen e internetit të ndonjë praktike më të mirë dhe të mësoni më shumë rreth saj, ju ose mund të shkarkoni manualin dhe të klikoni në lidhjen përkatëse, ose të kërkoni drejtpërdrejt praktikat më të mira në bazën e të dhënave të praktikave më të mira.

Menaxhimi i tranzicionit drejt ekonomisë rrethore për ofruesit e shërbimeve turistike