Reduktimi i biombetjeve në Intercontinental Paris

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Me 79 pjesëmarrës të tjerë, InterContinental Paris Le Grand po merr pjesë në pilot projektin, të nisur nga Synhorcat dhe të drejtuar nga kompania Moulinot. Qëllimi i pilot projektit është të përcaktojë thelbin e implementimit të sukseshëm të klasifikimit, mbledhjes dhe trajtimit të bio-mbeturinave.

NDIKIMI

Që nga shtatori i vitit 2014, InterContinental Paris Le Grand ka mundësuar rikuperimin/kthimin e 80 tonë mbetjeve bio, dmth krijimin e 76,000 kg pleh, 28,000 KWH energji elektrike dhe 28,000 KWH nxehtësi..

PËRSHKRIMI I NISMËS

Projekti përfshin vlerësimin e efikasitetit dhe mundësinë e organizimit të klasifikimit në ambiente, kalibrimin e nivelit të performancës që duhet të arrihet për largimin e bio-mbeturinave, duke vepruar ndaj humbjeve të ushqimit dhe mbeturinave, të kontribuojë në trajnimin e të gjithë industrisë hotelierike dhe restoranteve, dhe të informojë mbi angazhimin e industrisë në ekonominë rrethore.

Eshtë vendosur objektivi sasior: të grumbullohen 200 ton mbetje bio në 6 muaj.

Kjo përfshinte rritjen e ndërgjegjësimit të të gjitha departamenteve që janë në kontakt me bio-mbeturinat (kryesisht Kuzhinat dhe Stewarding), dhe mbështetjen e tyre në vendosjen e procedurave dhe pajisjeve të reja. Punonjësit kanë marrë trajnim për të klasifikuar mbetjet organike nga mbetjet e pa riciklueshme duke përdorur këtë metodë. Qese plastike transparente u shpërndahen punonjësve për të mbledhur mbeturina organike në institucion. Pasi të mbushen, thjesht vendosni në koshat e rezervuar për mbetjet bio. Mbetjet sistematikisht futen në çantat e parashikuara për riciklim. Sapo mbeturinat të renditen në vend dhe të vendosen në qeset e dhëna për këtë qëllim, ato kontrollohen dhe peshohen nga kompania Moulinot.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Intercontinental
  • Qyteti: Paris
  • Lloji i ofruesit: Hotel
  • Parimi rrethor: Minimizimi i mbetjeve dhe ndotjes
  • Focus: Redukto
  • Fjalët kyce: #mbetjet nga ushqimi

MË SHUMË INFO

Akses tek  case study (Frengjisht)