Online trajnime për hyrje në Ekonomine Rrethore

Shënim i rëndësishëm: Për të maksimizuar përvojën tuaj të të mësuarit, ju sugjerojmë të shfletoni modulet 1-5 para se të vazhdoni me të tjerët.

Free

Moduli 3: Menaxhimi i tranzicionit rrethor në organizatat e turizmit

Free

Moduli 4: Modelet Rrethore të Biznesit në Industrinë e Turizmit

Free

Moduli 5: Rrjetëzimi dhe Bashkëpunimi për Ofruesit e Turizmit

Free

Moduli 6: Menaxhimi i Energjisë dhe Ujit në Organizatat Turistike

Free

Moduli 11: Etiketat dhe çertifikimet e qëndrueshme në turizëm