Mbyllja e ciklit të ujit tek Tinos Ecolodge

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Zbatimi i një qasje të centralizuar (p.sh. rrjetet për energji, ujë, mbeturina dhe ujëra të ndotur) mund të mos jetë i përshtatshëm në zonat e populluara pak.

Në zona, Eco Lodge përfaqëson një rast shumë tërheqës jashtë-rrjetit për të zhvilluar sektorin e turizmit duke optimizuar menaxhimin e burimeve natyrore.

NDIKIMI

  • 150 L / d ujë të trajtuar/teknik për përdorim në larjen e tualetit
  • 20> m³ / vit ujë i avullit të kondensuar
  • 20 – 30m³ / vit ujë i rikuperuar
  • 0,15 ha të korrave të ujitura

PËRSHKRIMI I NISMËS

Tinos Eco Lodge është një destinacion turistik eko-miqësor në ishullin e Tinos, duke përdorur burimet natyrore të ishullit në një mënyrë të qëndrueshme dhe duke krijuar një sistem autonom jashtë rrjetit.

Eco Lodges janë ndërtuar duke përdorur gurin lokal dhe funksionojnë plotësisht me energji diellore. Energjia sigurohet nga një sistem fotovoltaik që instalohet në çatitë e shtëpive. Për të minimizuar konsumin e energjisë, janë konsideruar dizajni i ndriçimit natyror dhe rrezatimi diellor termik.

Sistemi i mbledhjes dhe depozitimit të ujit të shiut vendosen së bashku me një trajtim të ujërave të ndotura për ripërdorimin e ujit të rikuperuar në bujqësi. Konkretisht, një sistem i shtratit të kallamave është krijuar për trajtimin e ujërave të zeza.

Shumica e perimeve kultivohen në zonën e Ecolodge, duke minimizuar dhe ricikluar rrjedhat e mbetjeve dhe duke promovuar aktivitete të lidhura me mjedisin natyror.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Tinos Ecolodge
  • Shteti: Greqi
  • Lloji i ofruesit: Hotel
  • Parimi rrethor: Rigjenerimi i sistemeve natyrore
  • Fokusi: Rimendimi
  • Fjalë kyce: # turizëm i qëndrueshëm #menaxhimi i burimeve #ripërdorimi i ujit dhe ujrave të zeza

MË SHUMË INFO