Pyetjet për diskutim

  1. Çfarë duket se janë metodat fuqishme për ulur gjurmën ekologjike?
  2. Cila do ishte interesante zbatohej për aktivitetin tuaj turistik?

    Le t’i diskutojmë këto pyetje në këtë Forum!