Pyetjet për diskutim

  1. Çfarë mjetesh komunikimi do vendosnit për promovuar cirkularitetin tuaj?
  2. Çfarë veprimesh do ndërmerrnit për shmangur rënien një fenomen Greenwashing?

Le të ndajmë mendimet tona në lidhje me këtë në Forum!