Pyetjet për diskutim

  1. A keni shtypur tashmë ndonjë artikull plastik me një përdorim vetëm aktivitetin tuaj?
  2. Pse e keni bërë këtë? Ishte e lehtë apo jeni përballur me vështirësi, dhe cilat?
  3. Nëse jo, cili do ishte artikulli i parë do shtypnit dhe pse?

Le t’i diskutojmë këto pyetje në Forum!