Pyetjet për diskutim

  1. Identifikoni gjitha përdorimet përfundimtare energjisë hotelin tuaj. Krijoni një listë gjitha kategorive / aktiviteteve kryesore kërkojnë energji elektrike ose termike.
  2. 2. Çfarë mund bëni për minimizuar sasinë totale energjisë do duhej përdorte struktura për secilën nga këto përdorime përfundimtare?

 Le t’i diskutojmë këto pyetje në Forum!