Pyetje për diskutim

  1. A jeni dijeni kompanive rrethore rajonin tuaj?
  2. Cilin model biznesi rrethor e përdorin ato?

Le t’i diskutojmë këto pyetje në Forum!