Njësia 3 Sillni në bord klientët dhe palët tuaja të interesit!

Në mikpritjen, hotelierinë, por edhe në strukturat e tjera të turizmit, mënyra se si sillen klientët dhe palët e tjera të interesit mund të ketë një ndikim të madh në burimet e përdorura ose në gjenerimin e mbetjeve. Por pasi ata janë klientët tuaj, ju nuk mund t’i detyroni ata të sillen në disa mënyra, kështu që çfarë mund të bëni?

Komunikimi i duhur mund të ndihmojë në zvogëlimin e ndikimit mjedisor të biznesit tuaj, ashtu si

  1. Duke treguar rrugën;
  2. Informimi / Edukimi;
  3. Nxitja e zgjedhjeve të mira.