Njësia 3 Çfarë ndryshon?

Për t’ju treguar në një mënyrë sintetike ose pikturale se çfarë ndryshon nëse po vëzhgojmë këtë zhvendosje nga këndvështrimi i:

  1. Natyrës;
  2. Konsumatorit ose
  3. Biznesit.
Përmbajtja e mësimit
0% E kompletuar 0/3 Hapa