Burime të mëtejshme

  1. Rrjetet e vlerave mbajnë çelësin për mundësuar ekonominë rrethore: https://www.edie.net/news/5/Value-networks-hold-key-to-enabling-circular-economy/
  2. Webinar: Si hartohen zinxhirët me vlerë turizmit dhe identifikohen veprimet kryesore : https://www.youtube.com/watch?v=BNKIQrO2SyU