Kursimet e energjisë dhe konsumit të ujit për të punësuar staf të ri

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Ky kamping me 4 yje mbulon më shumë se 10 hektarë tokë dhe ofron një kapacitet akomodimi prej 247 vendesh kampingu dhe 180 shtëpish të lëvizshme.

I shqetësuar për të mbajtur një ekuilibër midis mikpritjes me cilësi të lartë, aktivitetit rekreativ, aktivitetit ekonomik dhe respekti për natyrën, kampingu vendosi një plan veprimi për t’u certifikuar me Ecolabel në 2009.

NDIKIMI

Për periudhën 2009-2017:

Kaloi në 100% energji të rinovueshme për energji elektrike Reduktimi i konsumit të energjisë prej 12.5% – që korrespondon me një vit në tetë Reduktimi falas i konsumit të ujit prej 18950 l – ekuivalent i 524 cisternave ose 66000 €

Reduktimi i prodhimit të mbetjeve prej 215.120 kg që korrespondon me një kursim prej rreth 60000 € 60% e mbetjeve janë rikuperuar.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Planifikuar në fillim të vitit 2019, Ecolabel është fituar në korrik 2009 pas një kontrolli të çertifikimit.

Pronari ishte thellësisht i përfshirë që nga fillimi i inspektimit të kampingut. 2 persona të punësar me kohë të plotë nga stafi janë plotësisht të përkushtuar në kujdesin dhe mirëmbajtjen e mjedisit. Ekipi dhe klientët janë të sensibilizuar.

Veprimet e mëposhtme përfunduan në vitin e parë në mënyrë që të përputhen me specifikimet e Ecolabelit:

 

 • Implementimi i kursimit te ujit të rubinetit: 1 000 €
 • Vendosja e llambave të reja: 2 000 €
 • Futja e gurëve ne tualet për të kursyer ujë duke zvogëluar vëllimin e saj: 0 €
 • Vendosja e kolektorëve të ujit të shiut : 1 000 €
 • Kapitali njerëzor i paguar 2 muaj : 2 500 €
 • Veprimi tjetër i rëndësishëm ishte implementimi një vendi selektiv të klasifikimit të mbetjeve: 28000€ (2016)

Komoditeti dhe cilësia e qëndrimit të klientëve u përmirësuan: zvogëlimi i zhurmës falë kufizimit të qarkullimit të automjeteve me motor (një makinë elektrike është në dispozicion për nevojat e klientëve), ofrimi i produkteve ushqimore lokale, cilësore dhe bio, trajnime me tema të ekologjisë për fëmijë, klasa të yogës, hipja në kalë, biçikleta me qira…

FAKTE TE SHPEJTA

 • Organizata: Camping Blue Ocean – biznes familjar
 • Qyteti: Ondres
 • Lloji i ofruesit : Vend Kampingu
 • Parimi rrethor : Minimizimi i mbetjeve dhe ndotjes
 • Fokusi: Redukto
 • Fjalët kyce: #etiketa

MË SHUMË INFO

Access the full case study (French)