Integrimi i ekonomisë rrethore në politikat e blerjes në Hotelet e Martinit

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Me parullën e tij “Të nesërmes i nevojitet e sotmja” dhe fitues i një çmimi EMAS, zinxhiri belg i hoteleve Martin’s Hotels synon të tregojë rrugën për një qëndrueshmëri të shtuar dhe një zbatim të parimeve të ekonomisë rrethore në sektorin e turizmit në mënyrë që të zvogëlojë ndikimet e tij në mjedis.

NDIKIMI

Duke ndjekur programin e tyre mjedisor, Martin’s Hotels kryejnë vlerësimin e tyre të qëndrueshmërisë që tregon rezultate të tilla si një rënie prej 24,6% në konsumin e ujit, 16,6% në konsumin e energjisë elektrike dhe një rritje prej 33,65% në riciklimin e mbeturinave, midis 2011 dhe 2018.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Zinxhiri zbaton kriteret e EMAS dhe ekonomisë rrethore për blerjen, mbeturinat dhe projektet e rinovimit. Politika e blerjes u jep përparësi produkteve lokale, natyrore, të riciklueshme dhe sezonale, inkurajon furnitorët t’i përmbahen Kodit të Sjelljes. Përveç kësaj, Martin’s Hotels përdor 100% energji elektrike të gjelbër, të gjitha produktet sanitare janë të etiketuara eko dhe e gjithë letra e shtypur është e certifikuar nga FSC.

Një qasje e ciklit jetësor zbatohet për të gjitha vendimet e blerjes: blerësit vazhdimisht analizojnë koston totale të pronësisë (TCO) dhe favorizojnë kontratat e qirasë (për shembull për pajisje fitnesi, makina kompanie, aparate kafeje, etj.), si dhe donacione për bamirësi. Për sa i përket ushqimit për restorantet e saj, politika e blerjes favorizon ushqimin dhe ujin me burim në vend (të blerë brenda 300 km) dhe me shumicë. Për sa i përket rrjedhës së mbeturinave, ai auditohet nga një furnizues i jashtëm dhe 67% e produkteve të mirëmbajtjes janë të rimbushura, të etiketuara eko ose në doza të përqendruara.

Trajnimi i stafit ofrohet rregullisht për fuqizim, përfshirje dhe ndërgjegjësim më të madh të çështjeve mjedisore. Vizitorët inkurajohen gjithashtu të zvogëlojnë ndikimin e tyre në mjedis, përmes programit Eco-Bon i cili shpërblen mysafirët për veprimet e përgjegjëse.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Martin’s Hotels
  • Shteti: Belgjikë
  • Lloji i ofruesit : Hotel
  • Parimi rrethor : Minimizimi i mbetjeve dhe ndotjes
  • Fokusi: Rimendo
  • Fjalët kyce #EkonomiaRrethore #EMAS #Politika e Blerjes