Instock shpëton tepricën e ushqimit për ta kthyer atë në vakte

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Një konsumator hollandez hedh rreth 47 kg ushqim në bazë vjetore, gjë që përkthehet në humbje financiare, por edhe në dëmtimin e të gjitha aktiviteteve të lidhura si paketimi, transportimi, ftohja dhe përgatitja e ushqimit. Katër ish-punonjës të supermarketit Albert Heijn vendosën të krijojnë Instock bazuar në këtë vëzhgim për të “bërë njerëzit të vlerësojnë më shumë ushqimin” dhe për të trajtuar mbeturinat e ushqimit duke shndërruar tepricën e ushqimit në vakte.

NDIKIMI

Restoranti Instock krijon një menu të bërë nga 80 deri në 100% mbetje ushqimesh kryesisht nga supermarkete. Që nga viti 2012, Instock arriti të shpëtojë gati 1 000 tonë ushqim.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Nga supermarketet te vetë konsumatorët, një sasi e jashtëzakonshme e ushqimit bëhet mbetje për shkak të standardeve tona të cilësisë së lartë të ushqimit, mbiprodhimit dhe paketimeve të dëmtuara. Stafi i Instock shpëton nga asgjësimi i panevojshëm këtë tepricë ushqimore të supermarketeve Albert Heijn e cila nuk ka skaduar, por nuk mund të shitet më për arsye të ndryshme.

Pastaj, kuzhinierët e Instock e shndërrojnë atë në një menu restoranti e cila është e freskët dhe e ndryshme çdo ditë në varësi të asaj që është në dispozicion.

Përveç kësaj, në partneritet me një fabrikë birre, ata prodhojnë birrat e tyre, njëra e bërë nga lëvozhgat e patates, një nga buka e kursyer dhe një nga drithërat e birrës.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Instock
  • Qyteti: Amsterdam
  • Lloji i ofruesit : Restorant
  • Parimi rrethor: Mbajtja e produkteve dhe materialeve në përdorim
  • Fokusi: Ripërdorimi
  • Fjalët kyce: #ushqimi #mbetjet

MË SHUMË INFO

Access the full case study