Implementimi i një etikete mjedisore në Best Western

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Best Western është marka numër një e hoteleve në botë me më shumë se 4,000 lokacione. Në Francë, Best Western është gjithashtu zinxhiri i parë për sa i përket hoteleve eko-çertifikuar me më shumë se 55 hotele të çertifikuar nga një total prej 315. Në kuadër të strategjisë së saj të zhvillimit të qëndrueshëm, kompania ka implementuar një sistem inovativ të etiketës mjedisore të qëndrimit, duke komunikuar në mënyrë transparente ndikimin e hoteleve në mjedis.

NDIKIMI

Etiketa komunikohet në mënyrë transparente dhe në një shkallë që krahason mesataren e hotelit me atë të një konsumatori mesatar në Francë.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Në vitin 2013, zinxhiri prezantoi një risi në industrinë e hotelerisë, si zinxhiri i parë që përdor etiketë mjedisore si një rrjet. Kjo etiketë u krijua me nxitjen e Ministrisë Franceze të Zhvillimit të Qëndrueshëm, me synimin për të siguruar, për secilin klient, për secilin produkt dhe shërbim, një kuptim transparent të ndikimit mjedisor të sjelljes së tyre.

Për të marrë etiketën, hoteli bën një inventarizim të të gjitha pajisjeve, ushqimit, lavanderi, rrjedhave të ujit dhe mjeteve të disponueshme të përdorura nga hoteli gjatë një viti, dhe më pas llogarit ndikimet në terma të energjisë primare (kWh), ujit ( L), mbetje (gramë), Co2 (kg), produkte organike ose të çertifikuara (% e sasisë totale). Ky inventarizim së pari siguron njohuri të pashembullta ekonomike dhe mjedisore për menaxhimin e një institucioni, i cili mund të planifikojë veprime bazuar në këtë analizë dhe të vizualizojë efektet (për shembull në aspektin e energjisë dhe eurove të kursyera.) Për klientin, ndikimet vjetore të përmendura ndahen me numrin e netëve për të siguruar një mesatare të ndikimit të tyre të përgjithshëm në mjedis gjatë qëndrimit të tyre. Këto të dhëna komunikohen në mënyrë transparente dhe në një shkallë që krahason mesataren e hotelit me atë të një konsumatori mesatar në Francë.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Best western
  • Shteti: Global
  • Lloji i ofruesit: Hotel
  • Parimi rrethor: Minimizimi i mbetjeve dhe ndotjes
  • Fokusi: Reduktimi
  • Fjalët kyce: #etiketa #komunikimi

MË SHUMË INFO