Hotel Neya: Qëndrueshmëria në zemër të Lisboas

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

NEYA Lisboa Hotel ndërthur përsosmërinë e shërbimeve të tij për një kontribut aktiv në turizmin e qëndrueshëm, përmes një koncepti të qëndrueshmërisë që mbulon tre shtyllat – mjedisore, ekonomike dhe sociale.

Që nga hapja në 2011 – Viti Ndërkombëtar i Pyjeve, e gjithë veprimtaria e hotelit bazohet në një plan efikas të menaxhimit të burimeve dhe praktikave të përgjegjshme të biznesit, duke e lejuar atë të ketë, në ditët e sotme, një referencë në sektorin e turizmit të qëndrueshëm në Portugali.

NDIKIMI

Me iniciativën Ecomeeting, NEYA Lisboa Hotel synon të ndihmojë në ruajtjen e mjedisit duke ulur gjurmën e tij ekologjike si dhe duke ndihmuar të tjerët për të zvogëluar të tyren, duke kontribuar në një të ardhme të qëndrueshme.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Koncepti i qëndrueshmërisë mjedisore, ishte prezent nga faza e ideimit, me rehabilitimin e një ndërtese të degraduar, duke zvogëluar ndikimin mjedisor në drejtim të ndërtimit dhe të kontribuojë në rigjenerimin urban, duke ringjallur zemrën e qytetit. Në fazën e ndërtimit zgjedhja e materialeve dhe pajisjeve, mundësisht me origjinë portugeze dhe zgjidhjeve që rrisin efikasitetin e energjisë dhe zvogëlojnë gjurmën e karbonit. Në mirëmbajtjen e hotelit janë marrë të gjitha masat në mënyrë që të arrihet optimizimi i energjisë dhe konsumit të ujit, i provuar të jetë një hotel i qëndrueshëm në këtë nivel.

Me përgjegjësi sociale, NEYA Lisboa Hotel ka një rol aktiv, pozitiv dhe të përgjegjshëm në komunitet duke kanalizuar burimet në dispozicion brenda strukturës sonë të biznesit për të ndihmuar. Kështu, ai tashmë ka krijuar disa protokolle me disa organizata bamirësie në mënyrë që të konsolidojë punën në bashkëpunim me ata që kontribuojnë në mënyrë aktive për të bërë një ndryshim në shoqëri.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Neya
  • Qyteti: Lisboa
  • Lloji i ofruesit : Hotel
  • Parimi rrethor : Minimizimi i mbetjeve dhe ndotjes
  • Fokusi: Redukto
  • Fjalët kyce: #energji #ndërtesa #CSR