Greet rimendon dizajnin e vet me orendi të ricikluar

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Përkufizimi i Greet është “të mirëpresësh, të takosh, të marrësh” dhe shënon një kthim në gjërat thelbësore të industrisë hotelierike, duke mishëruar filozofinë e ndarjes, me ambicien për të kontribuar për ta bërë botën një vend më të mirë. Greet mirëpret të gjithë ata që kërkojnë kuptim në konsumin dhe mënyrën e tyre të jetesës duke “përqendruar në gjërat thelbësore që kanë kuptim”.

NDIKIMI

Kohëzgjatja e orendive zgjatet duke u përdorur nga njerëz të tjerë.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Greet është një hapësirë miqësore dhe gjithëpërfshirëse e jetesës e ankoruar në komunitetin e saj përmes produkteve ushqimore me burim lokal ose nga produkte ferme direkt në tryezë. Ajo promovon parimin e dhënies së një shansi të dytë për hotelet (struktura të rikthyera, jo-tradicionale), objektet (të riparuara, ricikluara, rimodeluar) dhe njerëzve (nga backgroundi jokonvencional). Me mobilje dhe elementë dekorativë nga artizanë vendas dhe bamirës, Greet është në përputhje me kohën dhe ekonominë rrethore.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Greet (Accor)
  • Qyteti: Lokacione të ndryshme në Francë
  • Lloji i ofruesit: Hotel
  • Parimi rrethor: Mbajtja e produkteve dhe materialeve në përdorim
  • Fokusi: ripërdorim
  • Fjalët kyce : #upcycled #mobiljet

MË SHUMË INFO

Read the press kit