Goodwings kompenson CO2 e udhëtimit tuaj

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Goodwings është një platformë rezervimi per hotel (kryesisht B2B). Themeluesit e platformës synojnë të ndërthurin dashurinë e tyre për udhëtimet me pasionin e tyre për krijimin e një të ardhme më të qëndrueshme, duke e kthyer industrinë e udhëtimeve në një forcë shtytëse për ndryshime pozitive.

NDIKIMI

Kompensimi i Goodwings bëhet përmes Projektit Envira Amazonia, një palë e tretë e vlerësuar, verifikuar dhe audituar REDD +, projekti i zvogëlimit të karbonit (shpyllëzimi). Projekti i mbështetur synon të mbrojë pyjet e mbetura dhe biodiversitetin e tyre shoqërues.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Ndërsa u ofron klientëve të saj të njëjtat hotele me të njëjtat tarifa si çdo faqe tjetër e madhe hoteliere, Goodwings siguron që të gjitha emetimet e karbonit nga udhëtimi të kompensohen falas përmes projekteve plotësisht të çertifikuara të kompensimit të karbonit.

Klientët janë të ftuar të japin informacione mbi udhëtimin (cilat mjete transporti, nga ku deri ku, etj.) Në mënyrë që Goodwings të llogarisë gjurmën totale (kg CO2). Pastaj, ofruesi i çertifikuar i kompensimit Carbonfund.org, partneri i Goodwings, do të neutralizojë karbonin përmes tre fushave të fokusit: efikasiteti i energjisë, pylltaria dhe energjia e rinovueshme.

Përveç kësaj, Goodwings i dedikon paratë që zakonisht shpenzohen për marketing në çmime më të lira në dhomat e hotelit dhe për t’i dhënë udhëtarit mundësinë për të dhuruar një përqindje të komisionit të tyre të rezervimit për një bamirësi të zgjedhur prej tyre.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Goodwings
  • Vendi: Global
  • Lloji i ofruesit: platforma e rezervimit të hotelit
  • Parimi rrethor: Rigjenerimi i sistemeve natyrore
  • Fokusi: Rigjenero
  • Fjalët kyce: #Offsetting #KarbonNeutral

MË SHUMË INFO