Energjia e tërë gjenerohet në vend nga burimet e ripërteritshme

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Ladybird Farm Leisure Center u krijua në 2002 si biznes familjar. Qëllimi ishte të siguronte kohë të gëzueshme dhe kuptimplote për të gjithë familjen së bashku në zhvillimin e shërbimeve në një nivel ku një vizitor të shkaktojë më pak “dëme” në mjedis sesa nëse ai qëndron në shtëpi ose duke shkuar diku tjetër, dhe në tërheqjen e shoqërisë gjithnjë e më të urbanizuar përsëri në natyrë për të prekur barin dhe për të ndjerë ajrin e pastër.

NDIKIMI

100 atraksionet operojnë vetëm me energjinë e riperteritshme të prodhuar në vend.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Çfarëdo që të bëhet ose zhvillohet, kriteret e vendimmarrjes janë të dyfishta:

përfitimi pasi fitimi kërkohet për zhvillim të vazhdueshëm

DHE ndikim shoqëror, me fjalë të tjera pasojat e shërbimeve të reja për natyrën dhe shoqërinë

Nëse një investim është fitimprurës, por me ndikim social neutral ose negativ, nuk zbatohet.

Energjia elektrike prodhohet nga panelet diellore fotovoltaike (138kW) dhe turbina me erë (300W).

Nxehtësia dhe uji i nxehtë prodhohen nga biomasa (gjeneratori i nxehtësisë i bazuar në biomasë170kW) dhe dielli (kolektori i nxehtësisë diellore 8kW).

Ekzistojnë 3 tubacione uji: njëra mbart ujin e pijshëm (të para-trajtuar) që përdoret vetëm për të pirë dhe gatuar. Një tjetër është përdorimi i ujit të pusit artezian për larje, banjë, lavamanë jo të pijshëm dhe për kafshët. E treta është përdorimi i ujit të shiut të mbledhur nga kulmet për ujitje, ndërtim, punë mirëmbajtjeje, pastrimin e zonave të shtruara dhe makinerive.

Parametrat e “shtëpive pasive” përdoren gjatë krijimit të ndërtesave të reja.

Në mënyrë unike në Evropë, vizitorët mund të paguajnë me mbeturina 10% të tarifës së tyre të hyrjes.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Ladybird Farm Park Argëtimi
  • Qyteti: Patca (Hungari)
  • Lloji i ofruesit: Park Argëtimi
  • Parimi rrethor: Rigjenerimi i sistemeve natyrore
  • Fokusi: Ridizajno
  • Fjalët kyce: #energjia e ripërteritshme

MË SHUMË INFO

Access the full case study