Ecobnb lidh udhëtarët me akomodime të qëndrueshme

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI

Ecobnb është një rrugëtim i ndërmarrë për të ndryshuar mënyrën e udhëtimit.

Nisma synon të promovojë një lloj turizmi që respekton natyrën, trashëgiminë kulturore dhe komunitetet lokale duke inkurajuar qëndrimin në strehim të qëndrueshëm, ushqim organik, rrugë miqësore me mjedisin, udhëtime të gjelbërta, rizbulimin e vendeve të afërta dhe autentike.

NDIKIMI

Duke udhëtuar me Ecobnb, ju kurseni çdo ditë 8085g CO2 dhe 302L ujë.

PËRSHKRIMI I NISMËS

Ecobnb është një startup inovativ që ka krijuar një aplikacion miqësor ndaj mjedisit dhe një aplikacion celular që lidh një komunitet udhëtarësh që duan të zbulojnë një mënyrë më të qëndrueshme të udhëtimit, në harmoni me natyrën, vendet dhe njerëzit, me një rrjet të madh të eko-akomodimeve të qëndrueshme.

Kjo i lejon udhëtarët e përgjegjshëm të rezervojnë strehim eko-miqësor në të gjithë botën: shtëpi fermash organike, shtëpi pemësh, apartamente, hotele, etj. Për të qenë pjesë e rrjetit Ecobnb, akomodimet e qëndrueshme duhet të plotësojnë të paktën pesë nga dhjetë parametrat themelorë të eko-qëndrueshmërisë të njohur nga çertifikatat ecolabel dhe ecoturizëm: ushqim organik, nivel i lartë i efiçiencës së energjisë, 100% energji e rinovueshme, panele termike diellore për prodhimin e ujit të nxehtë, produkte ekologjike të pastrimit, më shumë se 80% riciklim të mbetjeve, akses pa makina, zvogëlues të rrjedhës së ujit, drita të kursimit të energjisë rikuperimi dhe ripërdorimi i ujit të shiut.

Për më tepër, serverat Ecobnb janë 100% të mundësuar nga burime të ripërtëritshme të energjisë të prodhuara në vend. Ata që vendosin të rezervojnë përmes Ecobnb jo vetëm që ndihmojnë mjedisin, por gjithashtu financojnë një rrjet të sipërmarrësve të vegjël të angazhuar në projekte të qëndrueshme.

FAKTE TE SHPEJTA

  • Organizata: Ecobnb
  • Vendi: Europë
  • Lloji i ofertuesit: Platforma e ndarjes së akomodimit
  • Parimi rrethor: Rigjenerimi i sistemeve natyrore
  • Fokusi: Redukto
  • Fjalët Kyce: #Konsumi Bashkëpunues #udhëtimet e gjelbërta #Akomodimi i qëndrueshëm

MË SHUMË INFO