Moduli 7: Mbetjet nga ushqimi

Last updated:

Objektivat e mësimit

Mirësevini në Moduli 7: Mbetjet nga ushqimi!

Ky modul synon të qartësojë rolin e Mbetjeve të Ushqimit në Ekonominë Qarkore, dhe si mundet që NVM-të të ndërtojnë sisteme efektive të mbetjeve ushqimore që mund të ndihmojnë proceset e tyre të biznesit. 

Do të shpjegojë ndryshimet midis mbetjeve të ushqimit dhe ushqimit të humbur, dhe të shohë se si mbetjet e ushqimit mund të ndikojnë në ndikime të ndryshme financiare, ekonomike dhe sociale në mjedis.

Gjithashtu do të japë shembuj se si ne mund të zvogëlojmë në mënyrë efektive mbetjet e ushqimit duke hedhur një qasje të re biznesi ose duke sjellë produkte dhe shërbime të reja dhe inovative në treg.

Le të fillojmë!