Moduli 5: Rrjetëzimi dhe Bashkëpunimi për Ofruesit e Turizmit

Last updated:

Objektivat e mësimit

Mirësevini në Modulin 5 Rrjetëzimi dhe Bashkëpunimi për Ofruesit e Turizmit!

Në këtë modul, ju njohim me përfitimet e rrjeteve në kontekstin e industrisë së turizmit.

Ju do të mësoni rreth llojeve të ndryshme ekzistuese të rrjeteve në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar.

Duke marrë një këndvështrim rrethor, ju gjithashtu do të zbuloni pse të menduarit në rrjet është i rëndësishëm, lloji i rrjeteve ekzistuese rrethore dhe funksioni i tyre.

Le të fillojmë!