Moduli 4: Modelet Rrethore të Biznesit në Industrinë e Turizmit

Last updated:

Mirësevini në Modulin 4 - Modelet Rrethore të Biznesit në Industrinë e Turizmit!

Ky modul ofron një hyrje në modelet e biznesit, duke përcaktuar konceptin dhe elementët kryesorë të tij. Pastaj ju ofron një proces të thjeshtë dhe mjete për të hartuar modele biznesi.

Moduli prezanton konceptin e modeleve të qëndrueshme të biznesit, duke treguar ndryshimet kryesore dhe arketipet ekzistuese në këtë fushë. Modelet rrethore të biznesit janë një nëngrup i modeleve të qëndrueshme të biznesit. Ju do të mësoni se si të kategorizoni modelet rrethore të biznesit bazuar në dinamikën e tyre të krijimit të vlerës.

Së fundmi, për të ilustruar këtë njohuri, do të gjeni disa shembuj të modeleve rrethore të biznesit që shfaqen aktualisht në industrinë e turizmit.

Le të fillojmë!