Moduli 3: Menaxhimi i tranzicionit rrethor në organizatat e turizmit

Last updated:

Objektivat e mësimit

Mirësevini në Modulin 3 – Menaxhimi i tranzicionit rrethor në organizatat e turizmit!

Në këtë modul, ju do të zbuloni hapat kryesorë për të filluar zbatimin e të menduarit rrethor në organizatën tuaj.

Duke përdorur një qasje sistemike, ju do të kuptoni se si të vlerësoni situatën tuaj aktuale, të planifikoni veprimtari të reja rrethore, të zbatoni një sërë iniciativash rrethore, të komunikoni dhe të vlerësoni ndikimin tuaj. Në secilën fazë, aktivitete dhe mjete specifike përdoren për t’ju ndihmuar të lëvizni më tej.

Le të fillojmë!

Source: unsplash.com