Moduli 2: Ekonomia Rrethore dhe Turizmi

Last updated:

Objektivat e mësimit

Mirësevini Modulin 2 – Ekonomia Rrethore dhe Turizmi!

Qëllimi i këtij moduli është të kuptojë pse dhe si mund të zbatohen parimet e ekonomisë rrethore në industrinë e turizmit. Kjo do t’ju tregojë rëndësinë e turizmit, si dhe ndikimet e tij. Atëherë do të kuptoni pse është shfaqur një turizëm i qëndrueshëm dhe çfarë është turizmi i qëndrueshëm.

Ndër të gjitha iniciativat e qëndrueshme, çfarë është Turizmi Rrethor? Kjo është ajo që do të zbuloni me një shembull praktik.

Le të fillojmë!