Moduli 11: Etiketat dhe çertifikimet e qëndrueshme në turizëm

Last updated:

Objektivat e mësimit

Mirësevini në Modulin 11 – Etiketat dhe çertifikimet e qëndrueshme në turizëm!

Ky modul ofron një përmbledhje të eko-çertifikimeve ekzistuese të disponueshme në industrinë e turizmit.

Në fund të trajnimit, ju do të jeni në gjendje të kuptoni vlerën e eko-etiketimit, të keni një pasqyrë globale të hapave kryesorë të çertifikimit dhe mund të vendosni se cila etiketë është më e mira për organizatën tuaj.

Le të fillojmë