Moduli 10: Konsumi Kolaborativ në Turizëm

Last updated:

Objektivat e mësimit

Mirësevini në Modulin 10 Konsumi Kolaborativ sektorin e turizmit!

Në instancën e parë të këtij moduli, ju do të njiheni me konceptin e konsumit kolaborativ dhe parimet e tij kryesore, të mbështetura nga shembuj të shumtë për të ilustruar zhvillimin e këtij modeli.

Njësia e dytë e modulit ju ofron depërtimin e konceptit të aplikuar në industrinë e turizmit. Ju do të merrni një kuptim se si ta integroni atë si një strategji për krijimin e vlerës së re, si të zbatoni parimet e saj në bizneset e turizmit.

Le tja fillojmë!