Moduli 1: Hyrje në Ekonominë Rrethore

Last updated:

Objektivat e mësimit

Mirëserdhët në Modulin 1 – Hyrje Ekonominë Rrethore!

Ky modul ofron një hyrje në Ekonominë Rrethore, duke filluar nga kufijtë e sistemit tonë aktual dhe duke përshkruar se si të menduarit rrethor mund të ofrojë një alternativë premtuese. Paraqitet përmbajtja kryesore teorike e lidhur me Ekonominë Rrethore.

Do të jeni në gjendje të dalloni parimet kryesore të Ekonomisë Rrethore, të jeni të vetëdijshëm për atë që ndryshon integrimi i këtij sistemi, avantazhet, dhe pengesat për zbatimin e tij.

Do të shfaqen gjithashtu disa shembuj të bizneseve që zbatojnë Ekonominë Rrethore.

Shijoni zbulimin!