Energjia e tërë gjenerohet në vend nga burimet e ripërteritshme

Energjia e tërë gjenerohet në vend nga burimet e ripërteritshme

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Ladybird Farm Leisure Center u krijua në 2002 si biznes familjar. Qëllimi ishte të siguronte kohë të gëzueshme dhe kuptimplote për të gjithë familjen së bashku në