Energjia e tërë gjenerohet në vend nga burimet e ripërteritshme

Energjia e tërë gjenerohet në vend nga burimet e ripërteritshme

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Ladybird Farm Leisure Center u krijua në 2002 si biznes familjar. Qëllimi ishte të siguronte kohë të gëzueshme dhe kuptimplote për të gjithë familjen së bashku në

Hotel Fairmont kujdeset për bletët

Hotel Fairmont kujdeset për bletët

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Për më shumë se 25 vjet, Fairmont Hotels & Resorts është angazhuar për të mbrojtur mjediset e saj lokale përmes Partneritetit të Qëndrueshmërisë Fairmont të vlerësuar me

Reduktimi i biombetjeve në Intercontinental Paris

Reduktimi i biombetjeve në Intercontinental Paris

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Me 79 pjesëmarrës të tjerë, InterContinental Paris Le Grand po merr pjesë në pilot projektin, të nisur nga Synhorcat dhe të drejtuar nga kompania Moulinot. Qëllimi i