Reduktimi i biombetjeve në Intercontinental Paris

Reduktimi i biombetjeve në Intercontinental Paris

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Me 79 pjesëmarrës të tjerë, InterContinental Paris Le Grand po merr pjesë në pilot projektin, të nisur nga Synhorcat dhe të drejtuar nga kompania Moulinot. Qëllimi i