Dhënia jetë e mobiljeve të hotelit për të dytën herë – Ibis Sisteron

Dhënia jetë e mobiljeve të hotelit për të dytën herë – Ibis Sisteron

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Ideja për këtë projekt erdhi nga dëshira e hotelit për të zvogëluar ndikimin e tij në mjedis, për t'u përpjekur për të arritur zero mbetje dhe për